PARE ABAD


RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA

Montserrat, 24 de febrer de 2013


Il·lm. Sr. Alcalde, President de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, President de l’Agrupació Excursionista de Catalunya, amics i amigues.
Des de fa 44 anys Montserrat rep la Flama encesa a la tomba de Pompeu Fabra, la Flama que simbolitza la nostra llengua. Montserrat la rep i la custodia tot l’any aquí, en aquesta llàntia que crema prop de la nostra Moreneta.
La renovació d’enguany té un relleu especial pel fet d’escaure’s en el Centenari de les Normes Ortogràfiques de Pompeu Fabra.
Eren moments difícils, fa 44 anys. Calia defensar la llengua i afavorir-ne l’expansió en molts àmbits, contra les directrius de la Dictadura que eren contràries a l’ús generalitzat del català i al reconeixement de la nostra personalitat com a poble. Hem avançat molt. Però encara ara hi ha perills de recessió en l’ús de la llengua i en el reconeixement dels drets.
Ens plau acollir cada any una entitat excursionista diferent, de tots els Països Catalans. I enguany concretament l’Agrupació Excursionista de Catalunya, que celebra el seu centenari d’activitats excursionistes i culturals al servei del nostre poble i difonent l’amor a la terra, a la natura, i a la Pàtria. Us desitjo que per molts anys pugueu continuar la vostra activitat i, en un sentit més ampli, que molt jovent s’engresqui per tot el que representa l’excursionisme a Catalunya.
Montserrat rep per 44ena. vegada la Flama de la llengua, la rebem i ens comprometem a continuar treballant en la protecció i la defensa de la nostra parla com a vehicle de la nostra identitat com a poble, com a tret identitari de la nostra nació, com a instrument de la nostra cultura.
La llengua i la cultura són expressió de la sobirania fonamental d’una nació, fins i tot quan no té Estat. Per això, en el context actual, les hem de continuar protegint i defensant. I hem d’evitar per tots els mitjans democràtics que la nostra llengua perdi espai social. Hem d’evitar la seva minva a l’escola perquè es crearia una separació que podria ser molt negativa per a la convivència en el futur.
Rebem, doncs, aquesta Flama amb el compromís de mantenir-la materialment encesa fins a la propera renovació. Però sobretot amb el compromís de tenir cura de la nostra llengua perquè continuï brillant entre les llengües del món amb resplendor pròpia pel seu ús quotidià, pel seu ús en els mitjans de comunicació i en les noves tecnologies, per la qualitat de la seva literatura i de l’art que l’expressa.

+ Josep M. Soler

Abat de Montserrat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada